de duurzame installatiebedrijven
Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.econed.nu) van EcoNed. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

EcoNed spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan Elektroned niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Elektroned aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van EcoNed liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van EcoNed. EcoNed is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 

Contact

Wilt u meer informatie over EcoNed, het groene label van samenwerkingsverband ElektroNed? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Vul het contactformulier in.