de duurzame installatiebedrijven
Subsidies en belasting

Subsidies en belasting

Zowel voor particulieren als ondernemers zijn er subsidieregelingen en belastingvoordelen die betrekking hebben op duurzame energie. Wij beschrijven ze kort voor u. Als u hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met ons.

Particulieren
Verlaagd belastingtarief bij collectieve opwek (postcoderoosregeling)
Particulieren die gezamenlijk stroom produceren (bijvoorbeeld via zonnepanelen, windenergie of biomassa) en zich verenigd hebben in een collectief (Vereniging van Eigenaren, coöperatie) komen in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief. De korting bedraagt, incl. BTW, 9 cent per kWh. Deze wordt verrekend met de eigen energierekening. De energieleverancier van de aangesloten particulier verrekent de belasting op zijn beurt weer met de Belastingdienst.

BTW teruggave
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald, dat particulieren die zonnepanelen aanschaffen - en dus stroom produceren - gezien moeten worden als ondernemer. Zij leveren een product aan het net. Hierdoor kunnen zij BTW terugvorderen als zij zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst: 21% op materiaalkosten en 6% op installatiekosten. U moet zich dan wel aanmelden bij de Belastingdienst en inschrijven als BTW-ondernemer. Meer informatie vindt u hier!

Regionale en provinciale subsidies
Per regio kunnen subsidieregelingen verschillen. Op http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u een woonplaats ingeven en krijgt u alle subsidies en duurzame leningen te zien die beschikbaar zijn in die gemeente.

Duurzaamheidsleningen
Als particulier komt u in aanmerking voor Duurzaamheidsleningen. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden geld lenen mits u dit geld gebruikt om uw huis te ‘verduurzamen’. Meer informatie hierover vindt u op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Verhoging NHG Hypotheek
De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stimuleert energiebesparende voorzieningen. U heeft de mogelijkheid uw maximale hypotheekbedrag te verhogen (met een maximum van EUR 8.000) ten behoeve van energiebesparende maatregelen.

Ondernemers

Energie Investerings Aftrek (EIA)
41,5% van de investering mag afgetrokken worden van de winst. Meer informatie. Deze regeling geldt niet in combinatie met SDE+.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Maximaal 28% van de investering mag afgetrokken worden van de winst, mits de totale investering in enig jaar niet boven de (circa) EUR 300.000 uitkomt. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Milieu Investerings Aftrek (MIA)
37% mag afgetrokken worden van de winst als u zonnepanelen combineert met het vervangen van een asbestdak. Meer informatie. Niet in combinatie met EIA.

SDE+
Bedrijven met een aansluiting groter dan 3x80A die een zonnepaneleninstallatie plaatsen van minimaal 15.000 Wp, kunnen een aanvraag indienen voor SDE+. Deze subsidieronde is gestart in april. Hiervoor moet een haalbaarheidsplan gemaakt worden. Als de subsidie toegekend wordt, moet de investering ook daadwerkelijk plaatsvinden, anders krijgt u een boete. SDE+ mag niet gecombineerd worden met EIA.
Meer informatie.

Subsidies van provincies en/of gemeentes
Sommige provincies en gemeentes verstrekken ook subsidies aan ondernemers. Laat u zich daarover informeren.

Contact

Wilt u meer informatie over EcoNed, het groene label van samenwerkingsverband ElektroNed? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Vul het contactformulier in.